Monthly Archives: februar 2016

Var det bunden af aktiemarkedet

2016 har indtil videre været et turbulent år på aktiemarkedet med store fald til følger. Uroen om opsvinget i verdensøkonomien er blevet genoplivet, frygten for nedgang i Kina og følgerne heraf blomstre for fuld tryk, samtidig med en startende normalisering af den Amerikanske rente, med rentestigninger til følge. Grækenland der igen er gået i recession med negativ vækst. Alt sammen har været en giftig cocktail for aktiemarkedet. Vi ser nu igen nogle gode dage, med en hvis styrke i markedet, som enden for de kommende dage/uger vil fortælle om det var bunden i markedet for denne omgang.

Et par gode år på aktiemarkedet er blevet afløst af et januar rally der aldrig kom, og aktiemarkedet kigger med frygt frem mod den fortsatte vækst i verdensøkonomien, og er det ubegrundet eller ser vi rent faktisk igen et skifte i den globale vækst. Renterne er i Europa og USA lave, USA har fra nationalbanken hævet renten for første gang i lang tid, og signalere fortsatte stigninger i renten i den kommende periode. Europa er mere tilbageholdende med hensyn til renten og har fortsat en ekspansiv finanspolitik, til at hjælpe væksten i de europæiske økonomier.

Råvare markederne lider voldsomt, oliepriser og metal priser er gået ned i prisniveauer, som er lavere end de har været i rigtigt mange år, drevet af en lavere efterspørgsel og en spekulation. Priserne presser industrierne inden for olie og råvarer og olie kraftigt og kan få følge virkninger ud i andre erhverv. Store aftagerlande, som Kina er gået voldsomt ned i tempo, der bygges ikke i samme stil ny infrastruktur, som byer, industrier og det er med til at påvirke efterspørgslen kraftigt. De såkaldte BRIX lande har heller ikke den samme vækst nu, og lande som Brasilen og Rusland oplever kraftige tilbageslag i økonomierne.

Spændende bliver det at følge udviklingen i markederne og verdensøkonomien i den kommende periode.


Markeder

Seneste kommentarer

Arkiver

Kategorier